Väntade föl 2021

Föl som vi väntar sommaren 2021

* Arwen dräktig med Alfabrennir. Väntar föl runt 15 april.

* Hrönn dräktig med Visir från Tavelsjö, väntar föl runt 15 maj.  

* Fantasia dräktig med Alfabrennir, väntar föl runt 20 maj. 

* Dimmalimm dräktig med Hrodur, väntar föl runt 15 juli.