Gröna Gången 20 år

2017-10-03

1997 - 2017

I år firar Gröna Gången 20 års jubileum, 1997 föddes första fölet för att i år finnas 85 registrerade  föl under gårdsnamnet (på gården har det dock fötts över 100 föl genom åren). Vi har också lyckats uppnå våra uppsatta mål, ha bästa hästar i respektive klass på avelsvisningar, ha bästa hästar i respektive klass på årsnivå, få en utnämning till årets avelsgård samt sist men inte minst få med en häst till VM.

Det har varit ett målinriktat arbete som till slut gett den utdelning man bara kunna drömma om.

För att tacka alla inblandade som gjort detta möjligt hade vi lördag 30/9 en stor fest där dessa fått specialinbjudningar. Festen blev oerhört lyckad.

Vi vill åter igen tacka alla som förgyllde vår dag och för att ni finns.